Dynia olbrzymia typ Halloween, 3g - BOPON | MeliShop
  • Obecnie brak na stanie
    Dynia olbrzymia typ Halloween, 3g - BOPON

Smaczne i soczyste warzywa.

Dynia olbrzymia typ Halloween to odmiana średnio wczesna, bardzo plenna. Owoce sąduże, o masie 20-50 kg i kulistym, lekko spłaszczonym kształcie. Intensywnie pomarańczowa skórka i bardzo smaczny miąższ.

“Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE do każdej rośliny lub nasiona dołączony jest paszport.”

5904517167278

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do porównania.