Por typ VARNA, 1g - BOPON | MeliShop

Smaczne i soczyste warzywa.

Por typ VARNA jest odmianą wczesną typu bułgarski przeznaczoną na zbiór letni i jesienny. Stanowi doskonały surowiec do produkcji suszu. 

“Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE do każdej rośliny lub nasiona dołączony jest paszport.”

5904517167742
7 Przedmioty

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do porównania.