Dynia zwyczajna - kabaczek, 2g - BOPON | MeliShop
  • Obecnie brak na stanie
    Dynia zwyczajna - kabaczek, 2g - BOPON

Smaczne i soczyste warzywa.

Dynia zwyczajna - kabaczek to roślina ciepłolubna o krzaczastym typie wzrostu. Uprawiana jest z rozsady doniczkowej lub z siewu wprost w pole. Wymaga gleby żyznej, próchniczej, dobrze nawilgoconej.

“Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE do każdej rośliny lub nasiona dołączony jest paszport.”

5904517167308

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do porównania.